TIPS

Employer branding

Veel bedrijven kampen met een personeelstekort. Dit percentage stijgt al meerdere kwartalen op rij en lag begin 2022 op bijna 28 procent. Waarom­? De werkgelegenheid groeit en de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Maar ondanks dat dit ondertussen een open deur is, is employer branding dat nog zeker niet.

Dat is toch eigenlijk best raar. Organisaties die namelijk in arbeidsmarktcommunicatie en employer branding investeren, hebben daar veel profijt van. Vacatures worden sneller ingevuld, betere kandidaten melden zich en werknemers blijven langer. Daarnaast is arbeidsmarktcommunicatie een heel goed middel om aan je bedrijfsreputatie te werken, wat ook zijn effect heeft op sales.

Employer branding een doel?

Employer branding moet geen doel zijn, maar een middel. Een middel om talentvol personeel aan te trekken en te behouden. Laat zien waarom werken bij jouw organisatie interessant is. Hoe beter je dit kunt laat zien, hoe beter je met de schaarste in de arbeidsmarkt kunt om gaan en hoe lager het verloop is van zittende medewerkers.

Employer branding is overigens niet alleen maar interessant voor bedrijven die met weinig sollicitanten te maken hebben. Door een eerlijk en helder beeld te schetsen van jou als werkgever, kan het ook werken als filter zodat kandidaten die überhaupt niet bij je passen, ook niet bij je solliciteren.

Tot slot is het niet zo dat met het inzetten van employer branding, de sollicitanten uit de lucht komen vallen. Als organisatie zal je dit ten alle tijden moeten combineren met andere middelen zoals proactief werven en content marketing.

Wat houdt employer branding in?

Employer branding draait niet alleen om het communiceren van hoe ‘fantastisch’ je bent als bedrijf, maar vooral door het te zijn. Hoe pak je dit aan? Om het behapbaar te houden richten we ons op drie (in onze ogen) belangrijke onderdelen.

1.     Intern onderzoek

Begin bij employer branding met een intern onderzoek. Ga na waarvoor je wilt staan als organisatie en wat je wilt uitdragen. En niet onbelangrijk… toets dit ook onder je huidige werknemers. Op basis van de input van medewerkers kunnen bedrijfswaarden omschreven worden die binnen de organisatie belangrijk zijn. Dit is de basis van wat je als bedrijf wilt uitstralen naar nieuwe medewerkers, een onderscheidende boodschap.

2.     Extern onderzoek

Nadat je naar de organisatie zelf hebt gekeken kijk je ook naar externe factoren. Hoe ziet de doelgroep van je organisatie eruit, wat kenmerkt hen en waar bevinden ze zich. Je kunt dit doen door verschillende candidate persona’s op te stellen. Tot slot is een blik op hoe concurrenten het doen natuurlijk ook niet onverstandig. Beter goed gestolen dan slecht verzonnen!

3.     Communicatiestrategie

Nu je zowel intern als extern onderzocht hebt, kun je strategie formuleren. Welke tone of voice ga je gebruiken, welke middelen ga je inzetten en hoe zorg je dat je herkenbaarheid creëert. Het is in je communicatie erg belangrijk dat je herkenbaar bent, of je nu op LinkedIn iets post of deelneemt aan een open dag op een hogeschool. Denk daarnaast ook na over hoe je je medewerkers meeneemt in je strategie, hoe motiveer je hen om ambassadeur te worden van de organisatie.

Tot slot is het belangrijk om in je strategie rekening te houden met doelstellingen. Wat wil je bereiken en hoe zorg je ervoor dat dit meetbaar gemaakt wordt. Het zou jammer zijn als je niet weet wat de inzet van employer branding je uiteindelijk heeft opgeleverd.

FairSterk

FairSterk is een Creatief RPO en werkt op locatie op flexibele basis samen met bedrijven. Door onderdeel te worden van een organisatie zijn we direct betrokken bij de bedrijfscultuur, werkprocessen en het recruitment. Op deze manier helpen we bijvoorbeeld met de inzet van employer branding. Afhankelijk van de behoefte kunnen we ook bij andere vraagstukken op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie ondersteunen.